DOLNÍ FOŘT

Mapa

Dolní Fořt – má společnou hranici s místní částí obce Uhelná a tvoří s ní jeden celek (pohled shora – letecký snímek, bez znalosti katastrálních map nelze rozeznat hranice těchto částí), má samostatné číslování domů, v rámci územního plánu je začleněna část Dolního Fořtu do podnikatelské zóny rozvoj zemědělství - malé farmy apod. Nejezdí zde veřejná doprava.

Počet obyvatel dle evidence OÚ je 47 osob, počet čísel popisných 29, čísel evidenčních 5.

Osada je místní částí obce Uhelná

Galerie

 


  © 2001 - 2019   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 243 577 / 1 522 824    |     Dostupnost webu: 99.98%